test2
test
studio sztuk

Serdecznie zapra­szamy do naszego Studia Sztuk, na artysty­czne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Rodzinną działa­lność eduka­cyjną prowa­dzimy od 1992 roku, łącząc nasze pasje z pracą z dziećmi i młodzieżą. Nauka w rodzinnej atmo­sferze, indy­widualne podejście do ka­żdego ucznia oraz nasze doświa­dczenie pozwa­lają uczniom szybciej rozwi­jać swoje zdolno­ści.

Nasze studio znajduje się w Piase­cznie, niedaleko Józefo­sławia, obok C.H. Auchan i serwisu Toyota. Studio jest czynne od ponie­działku do soboty. Zapisy na zaję­cia odby­wają się przez cały rok.

studio malarstwa i rysunku
studio muzyczne
Kontakt:
tel. 784 682 429
Piaseczno, ul. Geodetów 4a
mapka dojazdu
cennik